Privatumo patvirtinimas

Šiame „Serla“ žiniatinklio svetainės privatumo patvirtinime („Privatumo patvirtinimas“) apibūdinta mūsų asmens duomenų tvarkymo praktika, įskaitant sukauptų duomenų aprašą ir asmens duomenų tvarkymą. Šis Privatumo patvirtinimas gali būti keičiamas iš anksto neįspėjus, kiek tai leidžiama pagal taikomus įstatymus.

 

1.   Duomenų valdymo įstaiga

 

„Metsä Tissue Oyj“ pagrindinės būstinės registruotasis adresas: Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, Suomija

2.   Kontaktinis asmuo

Rašykite el. paštu: privacy@metsagroup.com

 

 

3.   Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrįstumas

„Metsä Tissue“ yra „Metsä Group“ dalis. Asmens duomenis naudoja „Metsä Tissue“ ir jos antrinės įmonės, taip pat kartais juos naudoja įmonės, priklausančios „Metsä Group“.

Žmonės, kurių asmens duomenys tvarkomi, yra „Serla“ svetainės lankytojai ir visi atsiliepimus paliekantys asmenys. 

„Metsä Tissue“ naudoja surinktus asmens duomenis, kad su jumis susisiektų ir suteiktų jums pageidaujamas paslaugas. „Metsä Tissue“ taip pat gali naudoti asmens duomenis siekdama analizuoti verslo duomenis ir operacijas, kurdama verslo įžvalgas, tobulindama produktus ir paslaugas, asmenindama turinį ir reklaminius skelbimus

Mūsų teisinis asmens duomenų kaupimo ir tvarkymo pagrindas, jeigu naršote svetainėje, yra teisėtas noras kaupti duomenis apie svetainės lankytojus siekiant tobulinti teikiamas paslaugas ir teikti geriau parengtą tikslinę reklamą. Jei paliekate kliento atsiliepimą, „Metsä Tissue“ pasilieka teisę tvarkyti sukauptus duomenis, kad galėtų tobulinti produktus ir paslaugas, taip pat atsakyti į atsiliepimus, jei to pageidaujama. Tiesioginės rinkodaros tikslais prašome sutikimo kaupti informaciją skirtingais rinkodaros kanalais, ir, jeigu jūsų informacija nėra kaupiama ar tvarkoma naudojant kitas paslaugas, asmeninė informacija yra kaupiama ir tvarkoma pagal šį sutikimą. Taip pat galima palikti asmeninę informaciją dalyvaujant rinkodaros ar panašioje kampanijoje. „Metsä Tissue“ ir Jūs sudarote sutartį, pagal kurią „Metsä Tissue“ yra atsakinga už pageidaujamų paslaugų teikimą (pvz., dalyvavimą loterijoje, nuomonės apie „Metsä Tissue“ produktus ar paslaugas palikimą), o jūsų duomenys kaupiami ir tvarkomi atsižvelgiant į šios sutartis sąlygas. 

„Metsä Tissue“ neatskleidžia duomenų neteisėtoms trečiosioms šalims. „Metsä Tissue“ gali dalytis asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, kurioms „Metsä Tissue“ teikia paslaugas. Tos įmonės pagal sutartį gali naudoti asmeninius joms atskleistus duomenis tik atlikdamos sutartyje numatytas paslaugas. „Metsä Tissue“ taip pat gali atskleisti asmens duomenis valstybinėms institucijoms ar kitoms trečiosioms šalims, jeigu to reikalauja taikomi įstatymai.

 

4. Tvarkomi asmens duomenys

Asmens duomenys, pvz., nurodyti toliau

·     Vardas ir pavardė

·     Gatvė, pašto kodas, miestas, šalis

·     Telefono numeris

·     El. pašto adresas

·     Lytis

·     Namų valdos dydis

·     Gimimo data

 

 

Asmens duomenys, sukaupti naudojant paslaugas / svetainę ir pan., pvz.:

·     paslaugos / svetainės naudojimo informacija;

·     įrenginio informacija;

·     žurnalo informacija;

·     IP adresas;

·     vietos informacija;

·     slapukai ir panašios technologijos.

 

 

5. Reguliarūs informacijos ir slapukų šaltiniai

 

 

Asmens duomenis pateikia asmuo, naudodamas svetainę ir palikdamas kliento atsiliepimus. „Metsä Tissue“ asmens duomenis taip pat kaupia asmenims naudojant paslaugą.

Mūsų tinklalapiuose naudojami slapukai, kad naršymas būtų patogesnis ir asmeniškesnis. Slapukas yra nedidelis teksto failas, kurį žiniatinklio naršyklė rašo naudotojo įrenginyje. Daugiau informacijos apie slapukus žr.:

https://www.metsagroup.com/en/Pages/cookies.aspx

Naudodami paslaugą sutinkate su slapukų naudojimu. Jei norite išjungti slapukus, skaitykite savo naršyklės žinyno meniu. Atsisakius priimti slapukus gali būti apribota prieiga prie paslaugos arba jos naudojimas.

 

6. Nuolatinės atskleistų duomenų paskirties vietos ir ar duomenys siunčiami į šalis už ES/EEB ribų.

 

„Metsä Tissue“ gali tvarkyti asmens duomenis tose jurisdikcijose, kuriose „Metsä Tissue“ yra. Tam tikrais atvejais „Metsä Tissue“ naudoja išorinius paslaugų teikėjus, kurie kaupia, analizuoja ir kitais būdais tvarko informaciją įmonės vardu. Šiems paslaugų teikėjams leidžiama naudoti su jais bendrinamą asmeninę informaciją tik teikiant paslaugas, kurias teikti juos pasamdė „Metsä Tissue“.  „Metsä Tissue“ taip pat gali dalytis jūsų asmenine informacija, jeigu to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus, reglamentus, teisinius procesus ar vykdant valdžios organų užklausą.

Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiek EB/EEB ribose, tiek už EB/EEB ribų. „Metsä Tissue“ persiųs jūsų asmeninę informaciją už EB/EEB ribų tik atsižvelgdama į vieną iš toliau nurodytų teisinių pagrindų.

• Europos Komisija patvirtinusi šalį gavėją kaip tokią, kuri taiko tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugą.

• Perduodami asmeninę informaciją trečiosioms šalims taikome Europos Komisijos numatytas apsaugos priemones naudodami informacijos perdavimo modelius.

• Jūs sutikote su informacijos perdavimu arba yra kitas teisinis pagrindas pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus.

 

7. Duomenų sauga

Asmens duomenys tvarkomi atidžiai ir užtikrinamas jų konfidencialumas. Asmens duomenys pasiekiami tik darbuotojams, kurių pareiga yra tvarkyti asmens duomenis.

Naudotojai prisijungia prie sistemų, kuriose laikomi asmens duomenys, pateikdami asmeninį naudotojo ID ir slaptažodį arba naudodami vienkartinės registracijos technologiją. Naudotojo teises privalo atskirai patvirtinti skirtieji „Metsä Tissue“ darbuotojai.

Visiems asmens duomenims taikomos nuolat peržiūrimos atitinkamos techninės ir organizacijos duomenų saugos priemonės, apsaugančios nuo netyčinės ar neįgaliotos prieigos, duomenų keitimo, sunaikinimo ar kitokio pobūdžio tvarkymo, įskaitant neteisėtą atskleidimą ir perkėlimą. Priemonės apima atitinkamos užkardos naudojimą, apsaugotas serverių patalpas ir naujausias ICT sistemų prieigos valdymo praktikas.

 

 

8. Jūsų teisės

 

 

 

 

 

 

Turite teisę:

• pasiekti, atnaujinti, šalinti ir taisyti asmens duomenis;

• atšaukti savo sutikimą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas asmeniniu sutikimu. Jūsų duomenys tvarkomi pagal jūsų sutikimą tik rinkodaros tikslais, o savo sutikimą galite atšaukti, kaip nurodyta toliau;

• prieštarauti asmens duomenų naudojimui atsižvelgiant į konkrečią situaciją, kai teisinis jūsų asmens duomenų naudojimo pagrindas yra mūsų teisėti interesai;

• reikalauti iš „Metsä Tissue“ apriboti asmens duomenų tvarkymą.

Nurodytomis teisėmis galite pasinaudoti, susisiekdami mūsų privatumo svetainėje, apsilankydami pas mus asmeniškai arba siųsdami laiškus 8 skyriuje nurodytu adresu. „Metsä Tissue“ gali paprašyti pateikti užklausą raštu, o prieš tvarkydama jūsų užklausą visada patikrins jūsų tapatybę.

Jeigu jūsų netenkina mūsų asmens duomenų tvarkymo būdai, turi teisę pateikti nusiskundimą atitinkamai priežiūros institucijai, kuri yra atsakinga už taikomų duomenų apsaugos įstatymų atitiktį.

 

Užklausos turi būti teikiamos raštu toliau nurodytu adresu:
Metsä Tissue Oyj

Attn:  Legal Services

Revontulenpuisto 2

02100 Espoo

Finland

 

Užklausas taip pat galima teikti asmeniškai, adresu:
Revontulenpuisto 2

020100 Espoo

Finland

Teikiant asmeninę užklausą būtina pateikti galiojančio asmens dokumento su nuotrauka kopiją.

 

 

9. Duomenų saugojimo strategija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens duomenys saugomi tol, kol yra būtina ir pateisinama ar kai to reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus.

„Metsä Tissue“ „Serla“ svetainės lankytojų ir asmenų, kurie palieka atsiliepimus, asmens duomenys aktyviai tvarkomi visą bendradarbiavimo ciklą. Pasibaigus bendradarbiavimui asmens duomenys nebenaudojami aktyviai ir pažymimi kaip pasyvūs. Visi kaip pasyvūs pažymėti asmens duomenys ištrinami vadovaujantis „Metsä Tissue“ duomenų saugojimo principais. Tačiau asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laikotarpį, jei to reikalaujama pagal taikytiną teisę ar yra būtina vykdant reikalavimus, arba dėl bylinėjimosi ar vidaus tyrimų.

 

Mūsų tinklalapyje naudojami slapukai, kad naršymas būtų patogesnis ir asmeniškesnis. Naudodamiesi mūsų puslapiu sutinkate, kad mes naudotume slapukus. Sužinokite daugiau. Uždaryti